WE LOVE LLŶN || CARU LLŶN

Loving our area || Caru ein hardal

North Wales’ Llŷn Peninsula is a stunning area with miles of spectacular coastline, splendid mountains, a rich Welsh culture, magical charm and timeless character. Explore our site to see all that this magnificent area has to offer.

Mae Penrhyn Llŷn yng ngogledd Cymru yn ardal drawiadol gyda milltiroedd o arfordir prydferth, mynyddoedd godidog, cyfoeth o ddiwylliant Cymreig, a chymeriad hudolus tragwyddol. Dewch i archwilio’n gwefan i weld yr holl sydd gan yr ardal fendigedig hon i’w gynnig.